Εξοικονόμηση – Θερμική Άνεση

θερμική άνεση

Ο έλεγχος της θερμοκρασίας στον εσωτερικό χώρο, είναι το κύριο μέτρο για την εξοικονόμηση καυσίμου. Ακόμη και αν η εγκατάσταση πληροί όλες τις προδιαγραφές καλής ενεργειακής απόδοσης, η λάθος χρήση και ο κακός έλεγχος της εγκατάστασης, δημιουργεί υπέρβαση στις καταναλώσεις καυσίμου.

Συσκευή Αντιστάθμισης  / Ελεγκτής Θέρμανσης

Η συσκευή αντιστάθμισης  ελέγχει τη θερμοκρασία του νερού προς τα σώματα ακολουθώντας μια καθορισμένη καμπύλη λειτουργίας που λαμβάνει υπόψη την εξωτερική θερμοκρασία .

Το βασικό πλεονέκτημα των συσκευών αυτών είναι η εξοικονόμηση καυσίμου (που μπορεί να φτάσει και το 15% σε ετήσια βάση ) και αυτό γιατί δεν αφήνει το λέβητα να παράγει ζεστό νερό περισσότερο από όσο χρειάζεται για τη θέρμανση των χώρων.

Βρίσκει εφαρμογή σε μονοκατοικίες αλλά και κεντρικές θερμάνσεις , εκεί όπου  ο έλεγχος των θερμοκρασιών γίνεται με απλούς μηχανικούς θερμοστάτες.

 

Θερμοστατικές Βαλβίδες σωμάτων καλοριφέρ

Για τον έλεγχο της θερμοκρασίας σε κάθε δωμάτιο ξεχωριστά χρησιμοποιούμαι τις θερμοστατικές βαλβίδες στη θέση των συμβατικών διακοπτών του θερμαντικού σώματος.

Οι θερμοστατικές βαλβίδες λειτουργούν σαν θερμοστάτες και διατηρούν τη θερμοκρασία στο δωμάτιο στα επίπεδα που εμείς του έχουμε ορίσει.

Με αυτό τον τρόπο έχουμε έλεγχο της θερμοκρασίας και ταυτόχρονη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου.