Θέρμανση και Ψύξη με Αντλίες Θερμότητας

αντλιες θερμοτητας

Οι Αντλίες Θερμότητας αποτελούν μια μεγάλη κατηγορία θερμαντικών και ψυκτικών μέσων που χρησιμοποιούνται ευρέως στον οικιακό αλλά και βιομηχανικό τομέα για κεντρική , αυτόνομη θέρμανση ή και κλιματισμό. Έχουν μια σειρά πλεονεκτήματα σε σχέση με τα υπόλοιπα μέσα, όπως για παράδειγμα ο υψηλός βαθμός απόδοσης , την έλλειψη θαλάμου καύσης και κατά συνέπεια την έλλειψη καυσαερίων , καθώς επίσης και την ευελιξία τους στην εγκατάσταση αφού μπορούν να συνεργαστούν με αεραγωγούς, σώματα καλοριφέρ κτλ.

Ένα βασικό χαρακτηριστικό για την επιλογή μιας αντλίας θερμότητας είναι το COP (Coefficient of Performance)  που είναι στην ουσία ο συντελεστής απόδοσης και εξαρτάται από την ποιότητα κατασκευής και την ενσωματωμένη τεχνολογία που διαθέτει η συγκεκριμένη αντλία.

Επιλέγοντας για παράδειγμα μια αντλία θερμότητας με COP = 4 αυτό σημαίνει ότι στην λειτουργία της θέρμανσης για κάθε Kw κατανάλωσης η συσκευή μας αποδίδει 4 Kw με τη μορφή θερμότητας.

Το 50% της ετήσιας ενεργειακής δαπάνης καταναλώνεται για θέρμανση ή ψύξη

Δεδομένου ότι  το 50% της ετήσιας ενεργειακής δαπάνης σε μία οικογένεια καταναλίσκεται για τη θέρμανση και ψύξη των κτιρίων, είναι φανερό ότι η σωστή μελέτη αλλά και ή υποστήριξη μιας εγκατάστασης αντλίας θερμότητας είναι απαραίτητες  για μια τέτοια επιλογή.