Αντλίες Θερμότητας σε Διαμέρισμα

ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Αυτόνομη Θέρμανση με Αντλία Θερμότητας Οι Αντλίες Θερμότητας αποτελούν μια μεγάλη κατηγορία θερμαντικών και ψυκτικών μέσων που χρησιμοποιούνται ευρέως στον οικιακό αλλά και βιομηχανικό τομέα για κεντρική , αυτόνομη θέρμανση ή και κλιματισμό. Έχουν μια σειρά πλεονεκτήματα σε σχέση με τα υπόλοιπα μέσα, όπως για παράδειγμα ο υψηλός βαθμός απόδοσης , την έλλειψη θαλάμου καύσης […]

Θέρμανση και Ψύξη με Αντλίες Θερμότητας

αντλιες θερμοτητας

Οι Αντλίες Θερμότητας αποτελούν μια μεγάλη κατηγορία θερμαντικών και ψυκτικών μέσων που χρησιμοποιούνται ευρέως στον οικιακό αλλά και βιομηχανικό τομέα για κεντρική , αυτόνομη θέρμανση ή και κλιματισμό.